Nemocnica Poprad, a.s. ako prvá na Slovensku zavádza progresívnu novinku

Nemocnica Poprad, a.s. pokračuje v systematickom zvyšovaní kvality poskytovaných služieb. Koncom septembra začalo Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODIR) pod vedením primára oddelenia MUDr. Ľudovíta Chalányiho ako prvé na Slovensku poskytovať nový progresívny terapeutický výkon – „vypálenie“ metastáz v telách stavcov a následne ich vyplnenie kostným cementom – úkon sa nazýva rádiofrekvenčná ablácia metastáz tiel stavcov alebo kostí (RFA Bone Metastasis).  „Táto metóda sa vo vysokej miere a úspešne využíva vo vyspelých krajinách Európy, najmä v Belgicku a Taliansku,“ uviedol primár oddelenia MUDr. Ľudovít Chalányi. Hľadať možnosti pre pacientov sa lekári rozhodli aj po tom, čo sa v posledných rokoch objavuje čoraz viac mladých onkologických  pacientov, ktorým by táto paliatívna terapia mohla napomôcť pri ďalšej liečbe.  ODIR úspešne spolupracuje s onkologickými  pracoviskami nielen v Poprade, ale aj v Spišskej Novej Vsi, Levoči, Rožňave, Liptovskom Mikuláši, či Starej Ľubovni. Oddelenie sa rozhodlo aj pre obnovenie  niektorých diagnostických a terapeutických výkonov na cievach, najmä pre potreby cievnych chirurgov a angiológov. Ide o DSA (digitálna subtrakčná angiografia) dolných končatín, PTA (perkutánna transluminálna angioplastika) dilatácia ciev panvy a dolných končatín, stenting ciev malej panvy a dolných končatín, mechanická trombektómia ciev dolných končatín, PTA (perkutánna transluminálna angioplastika) s balónmi povlečenými liečivom (drugeluting balons), stenting ciev malej panvy a dolných končatín s liečivom povlečenými stentami.