Archív – 2014

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
(prieskum trhu)

P.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Tovar/
služba/
práca
Termín dodania predmetu zákazky Termín predloženia cenovej ponuky
1. 21.1.2014 Vybavenie miestností doplňujúcim sortimentom T 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 24.1.2014
2. 5.2.2014 Kancelársky a propagačný materiál T 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 10.2.2014
3. 5.2.2014 Čistiace a upratovacie prostriedky T 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 10.2.2014
4. 5.2.2014 Rozvoj KPIs s ohľadom na strategický kontroling nemocnice S 48 mesiacov od účinnosti zmluvy 11.2.2014
5. 10.2.2014 Jednorazové utierky T 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 13.2.2014
6. 11.2.2014 Kreslá stolička a zástena – zdravotnícke pomôcky T do 30 dní od účinnosti zmluvy 14.2.2014
7. 12.2.2014 Kancelársky papier  T 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 17.2.2014
8. 21.2.2014 Pracovná obuv pre zdravotnícky personál 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 26.2.2014
9. 21.2.2014 Oprava žľabu – detská poliklinika P do 60 dní od účinnosti zmluvy 26.2.2014
10. 26.2.2014 Shaverová rúčka pre artroskopiu T do 30 dní od účinnosti zmluvy 3.3.2014