Archív – 2014

Podlimitné zákazky 2014

P.č. Názov zákazky Tovar/služba/práca Postup vo VO Predpokl. hodnota zákazky (€ bez DPH) Úspešný uchádzač Zmluvná cena
(€ bez DPH)
1. Oprava priestorov pre šatne 2. suterén P verejná sútaž 43 300,-  Eldas s.r.o., Podhorie  22 950,90
2. Kontrastné látky T verejná sútaž 100 500,- InterMedical s.r.o., Nitra  45 975,20
3. CT lampa pre Somatom Emotion Duo T verejná sútaž 42 500,- Siemens s.r.o., Bratislava 42 458,69
4. Sáčky pre sterilizáciu T verejná sútaž 25 000,- VIDRA a spol. s r.o., Žilina 25 000,-
5. Pranie nemocničnej bielizne S verejná súťaž 194 000,- CITONOVA s.r.o.,   Banská Bystrica 194 000,-
6. Stavebné úpravy pre RTG uroskop Omnia P verejná sútaž 105 000,- SIKERS SVIT s.r.o., Svit 88 772,40
7. Antitrombotické činidlá T verejná sútaž 79 000,-  PHOENIX a.s., Bratislava  79 000,-
8. Anestetiká T verejná sútaž 34 800,- PHOENIX a.s.,
B.Braun s.r.o., Bratislava
23 410,-
9.  Analgetiká  T verejná sútaž  21 700,- PHOENIX a.s., Bratislava  21 700,-
10. Antibakteriálne liečivá na systémové použitie T verejná sútaž 61 300,- UNIPHARMA a.s. Bojnice PHOENIX a.s. Bratislava 61 300,-
11. Minerálne doplnky T verejná sútaž 27 400,- PHOENIX a.s., Bratislava  27 400,-