Nadácia Nádej

Prehľad použitia prijatých finančných prostriedkov minulých období

 

Ďakujeme, že nie ste ľahostajní a rozhodujete sa pre dobro pacientov! 

Predchádzajúce roky a využitie získaných finančných prostriedkov

  • Nadácia Nádej pre vaše zdravie prijala v roku 2022 spolu od jednotlivcov, ktorí si zakúpili tombolu počas Športového dňa 2022 a získali hodnotné a v niektorých prípadoch i jedinečné a neopakovateľné ceny dar vo výške 1014,50 €. Tento dar bol použitý na nákup zdravotníckeho materiálu pre vojnou postihnutú Ukrajinu, ktorý nadácia zakúpila pre Nemocnicu Poprad, ktorá takouto formou reagovala na žiadosti o pomoc zo strany našich kolegov – lekárov z Ukrajiny. Ďakujeme za štedrosť, empatiu a ochotu pomáhať.
  • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2019 a 2020, boli použité na zakúpenie zdravotníckej techniky a pomôcok:  invalidné vozíky pre urgentný príjem (5 ks), rámiky na skúšanie okuliarov pre očné oddelenie (2 ks), vyšetrovacie čelové lampy pre ORL oddelenie (2 ks), G-aparát pre rehabilitáciu pacientov neurologického oddelenia, zákrokový stôl pre pacientov chirurgického oddelenia, mobilná vyšetrovacia lampa pre pacientov kožného oddelenia a vyšetrovacie lehátko pre pacientov na oddelení úrazovej chirurgie.
  • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2017 a 2018, boli použité na zakúpenie zdravotníckej techniky EMG prístroja pre Neurologické oddelenie s JIS Nemocnice Poprad, a. s., a finančné prostriedky sa použili taktiež pre dvoch maloletých pacientov Markusa R. a Jána B. na financovanie rehabilitačného cvičenia metódou TheraSuit.
  • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2016, boli použité na zakúpenie zdravotníckej techniky pre Geriatrické oddelenie Nemocnice Poprad, a. s. 
  • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2015, boli použité pre Otorinolaryngologické oddelenie a Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s., na spolufinancovanie zdravotníckej techniky – elektronystagmografu, ktorý slúži na komplexnú diagnostiku pacientov so závratovými stavmi. Zároveň boli získané finančné prostriedky použité pre Tobiasa K. ako pomoc pri financovaní rehabilitačného cvičenia metódou TheraSuit.
  • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného /3%/ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2014 sú účelovo viazané na obstaranie zdravotníckej techniky pre Ortopedické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s., na spolufinancovanie zdravotníckej techniky – Motorová rehabilitačná dlaha Kinetec. Každoročne narastajúca výška získaných finančných prostriedkov nám umožnila pozitívne zareagovať aj na prosbu matky maloletého Janka B. o pomoc pri financovaní rehabilitačného cvičenia metódou TheraSuit.
  • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného /3%/ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2013 boli použité pre Pediatrické oddelenie s JIS Nemocnice Poprad, a.s., na spolufinancovanie detského transportného inkubátora TI 2000.
  • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného /3%/ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2012 boli použité na spolufinancovanie inkubátora pre intenzívnu starostlivosť o novorodenca v štandardnej výbave s voliteľným príslušenstvom a bežnými náhradnými dielmi pre Pediatrické oddelenie s JIS Nemocnice Poprad, a. s.