Nadácia Nádej

Prehľad použitia prijatých finančných prostriedkov minulých období

Nadácia Nádej pre vaše zdravie sa rozhodla, že získané finančné prostriedky z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za roky 2020 a 2019 použije na skvalitnenie poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti pre pacientov a to prostredníctvom pomoci pre tieto oddelenia:  

 • Urgentný príjem – 5 ks invalidných vozíkov pre pacientov,
 • Oftalmologické oddelenie JZS (očné) – rámiky na skúšanie okuliarov,
 • ORL oddelenie – vyšetrovacie čelové lampy na vyšetrovanie pacientov,
 • Neurologické oddelenie s JIS – G-aparát pre rehabilitáciu pacientov, ktorí majú pohybový deficit alebo sa učia znovu chodiť,
 • Chirurgické oddelenie s JIS – zákrokový stôl pre pacientov,
 • Stacionár dermatovenerologický (kožný) – mobilná vyšetrovacia LED lampa slúžiaca na vyšetrovanie pacientov,
 • Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS – vyšetrovacie lehátko pre pacientov,
 • Pediatrické oddelenie s JIS – závesné prebaľovacie pulty, ktoré pomôžu rodičom najmenších pacientov.

Ďakujeme, že nie ste ľahostajní a rozhodujete sa pre dobro pacientov! 

Predchádzajúce roky a využitie získaných finančných prostriedkov

 • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2017 a 2018, boli použité na zakúpenie zdravotníckej techniky EMG prístroja pre Neurologické oddelenie s JIS Nemocnice Poprad, a. s., a finančné prostriedky sa použili taktiež pre dvoch maloletých pacientov Markusa R. a Jána B. na financovanie rehabilitačného cvičenia metódou TheraSuit.
 • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2016, boli použité na zakúpenie zdravotníckej techniky pre Geriatrické oddelenie Nemocnice Poprad, a. s. 
 • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného (3%) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2015, boli použité pre Otorinolaryngologické oddelenie a Neurologické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s., na spolufinancovanie zdravotníckej techniky – elektronystagmografu, ktorý slúži na komplexnú diagnostiku pacientov so závratovými stavmi. Zároveň boli získané finančné prostriedky použité pre Tobiasa K. ako pomoc pri financovaní rehabilitačného cvičenia metódou TheraSuit.
 • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného /3%/ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2014 sú účelovo viazané na obstaranie zdravotníckej techniky pre Ortopedické oddelenie Nemocnice Poprad, a.s., na spolufinancovanie zdravotníckej techniky – Motorová rehabilitačná dlaha Kinetec. Každoročne narastajúca výška získaných finančných prostriedkov nám umožnila pozitívne zareagovať aj na prosbu matky maloletého Janka B. o pomoc pri financovaní rehabilitačného cvičenia metódou TheraSuit.
 • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného /3%/ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2013 boli použité pre Pediatrické oddelenie s JIS Nemocnice Poprad, a.s., na spolufinancovanie detského transportného inkubátora TI 2000.
 • Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného /3%/ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2012 boli použité na spolufinancovanie inkubátora pre intenzívnu starostlivosť o novorodenca v štandardnej výbave s voliteľným príslušenstvom a bežnými náhradnými dielmi pre Pediatrické oddelenie s JIS Nemocnice Poprad, a. s.