Oftalmologická ambulancia

Lekári:
lekári očného oddelenia

Sestry:
Bc. Mária Sedlačková
Valéria Kováčová

oco_amb
Lokalizácia: Poliklinika 2. poschodie, číslo dverí P228

Telefonický kontakt: 052 / 7125 663

Na očné vyšetrenie spôsobilosti na vodičský príp.zbrojný preukaz sa môžte objednať online cez objednávací systém (!pozor, prečítajte si pokyny!).

Ordinačné hodiny:
Pondelok – piatok 07:00 – 15:30

Pôsobenie ambulancie:

 • Príjmy a spracovanie operovaných a vyšetrovaných pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
 • Vyšetrenia a ošetrenia náhlych stavov
 • Plánované konziliárne vyšetrenia, konzultácie, preventívne prehliadky

Prístrojové vybavenie:

 • počítačový perimeter Medmont M700 a počítačový perimeter Octopus,
 • HRT,
 • autokeratorefraktometer Canon,
 • Ultrazvukový biometer a pachymeter OcuScan,
 • vyšetrovacia jednotka Unit,
 • Snellenove a EDTRS optotypy,
 • adaptometer – projekčný optoptyp CSO,
 • štrbinová lampa,
 • oftalmoskop Heine 2x.