Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou

Denný režim

06:30 meranie telesnej teploty
06:30 – 08:00 ranná toaleta, odber biologického materiálu na vyšetrenia
08:00 – 08:30 raňajky, podávanie liekov, ordinované vyšetrenia
08:30 – 12:30 ranná vizita, primárska vizita (na JIS každý deň, OVL M pondelky a štvrtky, OVL Ž utorky a piatky)
12:00 – 14:00 obed, podávanie liekov, ordinované vyšetrenia
14:00 – 15:30 prepúšťanie pacientov, podávanie informácií, odovzdávanie služby
15:30 – 16:00 meranie telesnej teploty
17:00 – 18:00 večera
18:00 – 20:00 večerná vizita
22:00 – 06:30 nočný kľud pacientov

Každý odchod mimo oddelenia pacient hlási službukonajúcej sestre.
Sledovanie TV do 22:00 hod.
Na celom oddelení platí zákaz fajčenia.