Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou

História

História internej medicíny v Poprade začína v nemocnici v Spišskej Sobote. Tu pod vedením nestora popradskej medicíny, polyhistora primára MUDr. Jána Palku, bolo vybudované interné oddelenie, ktoré vo vtedajšej dobe patrilo medzi popredné pracoviská pre liečbu vnútorných chorôb na Slovensku. Za jeho žiakov sa hrdo hlásia aj jeho nasledovníci na primárskych postoch: MUDr. Štefan Sámel, MUDr. Juraj Kallo a MUDr. Miroslav Hudák, ktorí prevzali po ňom štafetu a pokračovali v jeho duchu a spôsoboch pri liečbe pacientov, ale aj pri odovzdávaní svojich poznatkov a skúseností mladším lekárom.

V roku 1974, po dobudovaní a otvorení novej nemocnice v Poprade, sa pôvodné interné oddelenie rozdelilo na dve oddelenia. Pôvodné interné oddelenie v Spišskej Sobote sa pretransformovalo na geriatricko-doliečovacie, ktoré neskôr, po odchode primára MUDr. Jána Palku do dôchodku, viedol primár MUDr. Juraj Kallo. V novej nemocnici vzniklo moderné interné oddelenie, ktoré viedol a postupne dovybudovával primár MUDr. Štefan Sámel. Tak vznikla v r. 1977 pri internom oddelení Jednotka intenzívnej starostlivosti /JIS/, ktorú zamestnanci volali „koronárka”, pretože tu sa liečili prevažne pacienti s ochorením kardiovaskulárneho systému. K tejto jednotke neskôr pribudlo kardiostimulačné stredisko.

V roku 1989 bola na internom oddelení zriadená Jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti (JIM) a súčasťou interného oddelenia sa v tom istom roku stalo novovybudované hemodialyzačné stredisko, ktoré bolo v roku 2003 odštátnené.

V súčasnosti sa interné oddelenie Nemocnice Poprad, a.s. nachádza na 2. a 3. poschodí hlavnej budovy nemocnice a člení sa na Oddelenie arytmií a koronárnej jednotky (OAKJ), ktorého súčasťou je i naďalej kardiostimulačné stredisko a oddelenie funkčnej kardiologickej diagnostiky a má spolu 7 plne monitorovaných lôžok. Ďalej je to Jednotka intenzívnej metabolickej starostlivosti /JIMS/, ktorá má 6 takisto plne monitorovaných lôžok. Oddelenie má ďalších 62 lôžok štandardného interného oddelenia, na ktorom sa vykonáva diagnostika a liečba pacientov s internými onemocneniami nevyžadujúcimi intenzívnu starostlivosť a permanentné monitorovanie zdravotného stavu.

Od roku 2001 bol primárom MUDr. Miroslav Hudák, od marca 2008 bola primárkou MUDr. Magdaléna Jambrichová , ktorí v nových podmienkach s novými možnosťami sa snažili so svojím kolektívom lekárov a zdravotníckych pracovníkov rozširovať a zveľaďovať to, čo vybudovali ich úspešní a uznávaní predchodcovia.

Od decembra 2010 do augusta 2020 bola primárkou oddelenia MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.