Stacionár dermatovenerologický

História

Vznik dermatovenerologického oddelenia v Poprade sa datuje do polovice 80tych rokov minulého storočia. Jeho história je poznačená veľkým počtom presunov vrámci viacerých budov.
Prvé oddelenie bolo pod vedením primárky MUDr. Štammovej otvorené 24.IX.1975 na prízemí monobloku novej nemocnice s počtom lôžok 28. V priebehu roka sa zároveň v rámci oddelenia založila i kožná ambulancia pre dospelých. V novembri 1979 bola uvedená do prevádzky nová odborná detská kožná ambulancia, prvá svojho druhu na Slovensku, okrem Kliniky detskej dermatovenerológie v Bratislave.
Lôžková časť kožného oddelenia sa v roku 1981 sťahuje do priestorov „starej” nemocnice v Spišskej Sobote, počet lôžok sa zvýšil na 45, z toho 5 pre deti. Zároveň sa zriadila príjmová a konziliárna ambulancia.
V roku 1984 sa kožné oddelenie pre plánovanú rekonštrukciu budov vracia do novej nemocnice do časti ortopedického oddelenia na VII. poschodie, lôžka sa redukujú na pôvodný počet 28.
Začiatkom januára 1989 sa sťahuje extra muros, do priestorov bývalého internátu Strednej ekonomickej školy na Hviezdoslavovej ulici s postupným rozšírením lôžok na 49, z toho 4 pre deti do 6 rokov. Spektrum pôsobenia sa rozširuje i na kozmetiku, fyzikálnu terapiu, poradňu pre névy a suspektné kožné lézie a poradňu pre pohlavné choroby a ochorenia prenášané pohlavným stykom. V roku 1994 sa počet lôžok znížil na 24, zároveň od septembra tohto roku bolo vytvorené pracovisko Lekárskej kozmetiky pod vedením primárky MUDr. Štammovej.
Od 1.6.1996 prevzal funkciu primára kožného oddelenia MUDr. Dušan Pajerchin.
1.novembra 2008 sa kožné oddelenie vracia do areálu nemocnice. K 1.8.2011 sa kožné oddelenie transformuje na kožný stacionár. Zdravotnícku starostlivosť tu zabezpečujú piati lekári a dve zdravotné sestry. Spádovú oblasť tvoria okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča, príležitostne máme však aj pacientov z okresov Spišská Nová Ves, Rožňava a Rimavská Sobota.
Od 1.4.2022 bola menovaná do funkcie primárky  MUDr. Jana Kováčová Gajanová.