Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou

Diagnostické a liečebné metódy

Liečebné možnosti vyplývajú z diagnostických možností:

  • ERCP – endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
  • 24-hodinová pH metria
  • HUTT – head-up-till test
  • 24- hodinový monitoring krvného tlaku
  • 24-hodinový monitoring EKG
  • Dočasné transtorakálne stimulácie
  • Liečebné elektrokardioverzie
  • Gastro/Kolono/Rektoskopické vyšetrenie – endoskopická ligácia pažerákových varixov, zavádzanie metalických stentov do tráviacej trubice, polypektómie, endoskopická mukozálna resekcia, fekálna mikrobiálna transplantácia
  • V spolupráci s intervenčnou rádiológiou extrakcia a úprava polohy pažerákových stentov
  • Pulzná liečba IS, kortikoidov, kyseliny tioktovej.