Pediatrické oddelenie s JIS

Personál

 

Primár:
 
MUDr. Beáta Šoltýsová soltysova_83333
Vzdelanie: LF UK Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: atestácia I. a II. stupňa odbor pediatria, špecializácia detská nefrológia
Certifikáty: abdominálna sonografia, sonografia uropetického traktu u novorodencov
Ocenenia: bronzová a strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
Iné aktivity: štatutárny zástupca Cena života.

Kontakt: tel:+421 52 7125 388, +421 52 7125 412, e-mail: beata.soltysova@nemocnicapp.sk

Zástupca primára:
 
MUDr. Janka Globinovská  
Vzdelanie: LF UK Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: I. st. pediatria, špecializácia detská gastroenterológia
Kontakt: +421 52 7125 421, e-mail: janka.globinovska@nemocnicapp.sk
Vedúci lekári:
 
MUDr. Lýdia Beniaková  
Vzdelanie: LF UK Bratislava, odbor pediatria
Atestácie: I. stupeň pediatria, špecializácia odbor neonatológia
Kontakt: tel: +421 52 7125 392, e-mail: lydia.beniakova@nemocnicapp.sk
MUDr. Martina Šustrová  
Vzdelanie: LF UK Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: 2014 – Euroatestácia LF SZÚ  Bratislava
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: martina.sustrova@nemocnicapp.sk
 
MUDr. Patrícia Turanská  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: I. stupeň pediatria, špecializačná skúška pediatria a intenzívna medicína v pediatrii
Kontakt: tel: +421 52 7125 423, e-mail: patricia.turanska@nemocnicapp.sk
 
 
Vedúca sestra:
 
Mgr. Ingrid Ficová

Vzdelanie: SZŠ Martin – diplomovaná detská sestra, SZU Bratislava – špecializačné štúdium,  odbor intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii.  VŠ štúdium na VŠ Zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave.

Kontakt: tel: +421 52 7125 412, +421 52 7125 396, e-mail: ingrid.ficova@nemocnicapp.sk

Lekári:
 
MUDr. Jana Bujnovská  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: atestácia v špecializačnom odbore neurológia
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: jana.bujnovska@nemocnicapp.sk
MUDr. Zuzana Ferencová  
Vzdelanie: LF Martin, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: špecializačná atestácia pediatria
Príprava: detská hemato-onkológia
Kontakt: tel: +421 52 7125 291, e-mail: zuzana.ferencova@nemocnicapp.sk
MUDr. Magdaléna Fülöpová  
Vzdelanie: LF MU Brno, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie:2014 – Euroatestácia LF SZÚ  Bratislava
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: magdalena.fulopova@nemocnicapp.sk
MUDr. Pavol Hrebeňár
 
MUDr. Zuzana Hrbatá
Vzdelanie: LF MU Brno, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: 0
Príprava: odbor pediatria
Rezident
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: bobkova.z@nemocnicapp.sk
 
MUDr. Alžbeta Hrušovská
 
MUDr. Lenka Jurinyi
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: pediatria
Príprava: odbor neonatológia
Kontakt: +421 52 7125 679, e-mail: dolinakova.l@nemocnicapp.sk
 
MUDr. Oliver Jurko
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: 0
Príprava: odbor pediatria
Kontakt: +421 52 7125 679, e-mail: jurko.o@nemocnicapp.sk
 
MUDr. Jana Južaninová  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: pediatria
Príprava: pediatrická kardiológia
Kontakt: +421 52 7125 679, e-mail: jana.juzaninova@nemocnicapp.sk
MUDr. Mária Kapustincová  
Vzdelanie: LF Olomouc, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: 0
Príprava: odbor pediatria
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: maria.frolova@nemocnicapp.sk
MUDr. Iryna Keshelia
 
Vzdelanie: NMI im. Bohomolca Kyjev
Atestácie:
Príprava: odbor pediaria
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: iryna.keshelia@nemocnicapp.sk
MUDr. Ivana Krajňáková  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: pediatria
Príprava: odbor destká nefrológia
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: ivana.krajnakova@nemocnicapp.sk
MUDr. Marešová Kamila  
Vzdelanie: JLF Martin
Atestácie: 0
Kontakt: tel:+421 52 7125 679, e-mail: kamila.maresova@nemocnicapp.sk
 
MUDr. Simona Maľáková
 
MUDr. Branislav Marko  
Vzdelanie:
Atestácie:
Príprava:
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: branislav.marko@nemocnicapp.sk
 
MUDr. Dávid Medvecký  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: pediatria
Príprava: pediatrická kardiológia
Kontakt: tel: +421 52 7125 381, e-mail: david.medvecky@nemocnicapp.sk
MUDr. Zuzana Muchová
 
Vzdelanie: JLF Martin
Atestácie: 0
Príprava: odbore pediatria
Rezident
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: zuzana.muchova@nemocnicapp.sk
 
MUDr. Janka Popelková  
Vzdelanie: LF Martin, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: I. st. pediatria, špecializačný odbor detská nefrológia
Certifikáty: sonografia obličiek
Kontakt: +421 52 7125 367, e-mail: janka.popelkova@nemocnicapp.sk
MUDr. Miroslav Repko, PhD.
 
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice, JLF UK Martin
Atestácie: pediatria
Príprava: pediatrická pneumológia a ftizeológia
Certifikáty:
Kontakt: +421 52 7125 381, e-mail: miroslav.repko@nemocnicapp.sk
MUDr. Peter Repko  
Vzdelanie: UPJŠ Košice
Atestácie: pediatria 
Príprava: pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Kontakt: tel: +421 52 7125 381, e-mail: peter.repko@nemocnicapp.sk
MUDr. Barbora Repková  
Vzdelanie: LF UK Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: 0
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: barbora.repkova@nemocnicapp.sk
MUDr. Anna Rybovičová  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: špecializačná atestácia pediatria
Príprava:
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: anna.rybovicova@nemocnicapp.sk
 
MUDr. Kvetoslava Suchá  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: I. stupeň pediatria, špecializácia odbor neonatológia
Kontakt: tel: +421 52 7125 291, e-mail: kvetoslava.sucha@nemocnicapp.sk
MUDr. Adriana Scholtzová
 
MUDr. Paula Tatarková Labusová  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice, odbor všeobecné lekárstvo
Atestácie: 2010, klinická imunológia a alergológia
Kontakt: tel: +421 52 7125 679, e-mail: paula.tatarkova@nemocnicapp.sk
MUDr. Miriama Števová  
Vzdelanie: JLF Martin
Atestácie: 0
Kontakt: tel:+421 52 7125 679, e-mail: miriama.stevova@nemocnicapp.sk