JZS v odbore oftalmológia (očné)

Personál

Primár:
 
MUDr. Mária Michalková
V roku 1988 ukončené vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, od 01.05.1989 pracuje na očnom oddelení v Poprade, ako sekundárny lekár. V roku 1993 atestácia z oftalmológie 1. stupňa, v roku 1999 atestácia z oftalmológie 2. stupňa. Školenia a kurzy z mikrochirurgie a traumatológie oka. Od roku 1996 pracuje na očnom oddelení ako zástupca primára, od 01.04.2006 poverená vedením očného oddelenia a od 20.09.2006 menovaná ako primár očného oddelenia. Je členkou SLS, SOS a Sekcie pre refrakčnú chirurgiu a chirurgiu katarakty. Opakovane sa zúčastnila aj aktívne celoslovenských kongresov SOS ako aj zahraničných oftalmologických kongresov. Ročne vykoná okolo 1000 operácií sivého zákalu.

Zástupca primára:
 
MUDr. Lívia Javorská, PhD.
 
1993-1999 vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UK Bratislava, od 01.10.1999 interné postgraduálne štúdium v odbore oftalmológia na I. Očnej klinike FN a LF UK Bratislava, zahraničná stáž v roku 2001 Department of Ophthalmology, Toronto General Hospital, v roku 2002 atestácia z oftalmológie 1. stupňa, v roku 2007 špecializačná skúška z oftalmológie. Od 01.10.2002 pracuje na očnom oddelení JZS ako sekundárny lekár a od októbra roku 2006 ako zástupca primára.

Vedúca sestra:
 
PhDr. Miroslava Jankovičová

Lekári:
 
MUDr. Miroslava Bašistová
 
MUDr. Katarína Hrabovská  
MUDr. Jana Karnišová  
MUDr. Oliver Mišík
 
MUDr. Alena Kučerová  
MUDr. Monika Mrázová
 
MUDr. Martin Petrek  
MUDr. Ivana Strachanová  
MUDr. Alica Kisková Šutá