Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Personál

Primár:
 
MUDr. Ladislav Brugoš
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Špecializačná slúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína
Certifikáty: 5 ročný vzdelávací cyklus pre anestéziológov potvrdený certifikátom F.E.E.A., kurz pôrodnej analgézie potvrdený certifikátom v Martine.

Lekár poverený vedením úseku intenzívnej medicíny:
 
MUDr. Matej Bielik  
Vzdelanie: JLF UK Martin
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína

Lekár poverený vedením anesteziologického úseku:
 
MUDr. Tomáš Maguth  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína

Vedúca sestra:
 
Mgr. Petra Slavkovská
Vzdelanie: VŠZaSP sv. Alžbety
Špecializácia: anesteziológia a intenzívna starostlivosť

Lekári:
 
MUDr. Adam Antolík  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Príprava: zaradený do špecializačnej prípravy v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Tomáš Bášti  
Vzdelanie: LF UK Bratislava  
MUDr. Zuzana Benić  
Vzdelanie: LF UK Martin
Príprava: zaradená do predatestačnej prípravy
T.č. na MD
MUDr. Ivana Berežná  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: atestácia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Zuzana Bryjová  
Vzdelanie: LF UK Bratislava
Atestácie: atestácia I. stupňa z anestéziológie a resuscitácie
Príprava: zaradená do prípravy na európsku atestáciu z odboru anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Katarína Galliková  
Vzdelanie: LF UK Bratislava
Príprava: zaradená do predatestačnej prípravy
MUDr. Jaroslava Hudáčeková  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Príprava: zaradená do predatestačnej prípravy
MUDr. Rebeka Hudáková  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice  
MUDr. Tatiana Hvizdová  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Príprava: zaradená do predatestačnej prípravy v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Peter Jaroš
 
Vzdelanie: JLF UK Martin
Atestácie: atestácia I. a II. stupňa v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
Certifikáty: 5 ročný vzdelávací cyklus pre anestéziológov potvrdený certifikátom F.E.E.A.
MUDr. Nikola Kapolková
 
MUDr. Peter Knotek  
Vzdelanie:  1. LF Univerzity Karlovej Praha
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína
Iné aktivity: je členom SLS a SSAIM
MUDr. Essa Kohiar  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: atestácie I. a II. stupňa v odbore anestéziológia a intenzívna medicíny, európsky diplom v anestéziológii
Certifikáty: 5 ročný vzdelávací cyklus pre anestéziológov potvrdený certifikátom F.E.E.A., certifikát z pôrodnej analgézie
Iné aktivity: je členom SLK, SLS a SSAIM
MUDr. Martina Longauerová  
Vzdelanie: LF UK Bratislava  
MUDr. Tomáš Matejíček  
Vzdelanie: Masarykova univerzita Brno
Príprava: zaradený do predatestačnej prípravy v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Annamária Miháliková  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Katarína Muriová  
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína
T.č. na MD
MUDr. Gabriela Neumeistrová  
Vzdelanie: 3. LF Univerzity Karlovej Praha
Atestácie: atestácie I. a II. stupňa v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
MUDr. Terézia Paštéková  
Vzdelanie: LF UK Bratislava
Atestácie: anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Stanislava Šimová  
Vzdelanie: LF UK Martin
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Katarína Štecová  
Vzdelanie: LF UK Bratislava
Atestácia: anestézia a intenzívna medicína, držiteľ akreditácie MZ SR pre výučbu kurzov neodkladnej podpory životných funkcií
Zaradená: pediatrická intenzívna medicína.
MUDr. Ivana Vysokaiová
T.č. na MD
 
MUDr. Pavol Valach  
Vzdelanie:  1. LF Univerzity Karlovej Praha
Príprava: zaradený do špecializačnej prípravy v odbore anestéziológia a intenzívna medicína