Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Personál

Primár:
 
MUDr. Ladislav Brugoš
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína
Certifikáty: 5 ročný vzdelávací cyklus pre anestéziológov potvrdený certifikátom F.E.E.A., kurz pôrodnej analgézie potvrdený certifikátom v Martine.

Lekár poverený vedením úseku intenzívnej medicíny:
 
MUDr. Matej Bielik
Vzdelanie: JLF UK Martin
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína

Lekár poverený vedením anesteziologického úseku:
 
MUDr. Tomáš Maguth
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína

Vedúca sestra:
 
Mgr. Petra Slavkovská
Vzdelanie: VŠZaSP sv. Alžbety
Špecializácia: anesteziológia a intenzívna starostlivosť

Lekári:
 
MUDr. Adam Antolík
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Príprava: zaradený do špecializačnej prípravy v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Tomáš Bášti
Vzdelanie: LF UK Bratislava
MUDr. Zuzana Benić
Vzdelanie: LF UK Martin
Príprava: zaradená do predatestačnej prípravy
MUDr. Ivana Berežná
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: atestácia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Zuzana Bryjová
Vzdelanie: LF UK Bratislava
Atestácie: atestácia I. stupňa z anestéziológie a resuscitácie
Príprava: zaradená do prípravy na európsku atestáciu z odboru anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Katarína Galliková
Vzdelanie: LF UK Bratislava
Príprava: zaradená do predatestačnej prípravy
MUDr. Jaroslava Hudáčeková
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Príprava: zaradená do predatestačnej prípravy
MUDr. Rebeka Hudáková
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
MUDr. Tatiana Hvizdová
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Príprava: zaradená do predatestačnej prípravy v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Peter Jaroš
Vzdelanie: JLF UK Martin
Atestácie: atestácia I. a II. stupňa v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
Certifikáty: 5 ročný vzdelávací cyklus pre anestéziológov potvrdený certifikátom F.E.E.A.
MUDr. Nikola Kapolková
MUDr. Peter Knotek
Vzdelanie:  1. LF Univerzity Karlovej Praha
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína
Iné aktivity: je členom SLS a SSAIM
MUDr. Essa Kohiar
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: atestácie I. a II. stupňa v odbore anestéziológia a intenzívna medicíny, európsky diplom v anestéziológii
Certifikáty: 5 ročný vzdelávací cyklus pre anestéziológov potvrdený certifikátom F.E.E.A., certifikát z pôrodnej analgézie
Iné aktivity: je členom SLK, SLS a SSAIM
MUDr. Martina Longauerová
Vzdelanie: LF UK Bratislava
MUDr. Tomáš Matejíček
Vzdelanie: Masarykova univerzita Brno
Príprava: zaradený do predatestačnej prípravy v odbore anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Annamária Miháliková
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Katarína Muriová
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína
T.č. na MD
MUDr. Gabriela Neumeistrová
Vzdelanie: 3. LF Univerzity Karlovej Praha
Atestácie: atestácie I. a II. stupňa v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.
MUDr. Terézia Paštéková
Vzdelanie: LF UK Bratislava
Atestácie: anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Stanislava Šimová
Vzdelanie: LF UK Martin
Špecializačná skúška: odbor anestéziológia a intenzívna medicína
MUDr. Eva Šivecká
MUDr. Katarína Štecová
Vzdelanie: LF UK Bratislava
Atestácia: anestézia a intenzívna medicína, držiteľ akreditácie MZ SR pre výučbu kurzov neodkladnej podpory životných funkcií
Zaradená: pediatrická intenzívna medicína.
MUDr. Ivana Vysokaiová
T.č. na MD
MUDr. Pavol Valach
Vzdelanie:  1. LF Univerzity Karlovej Praha
Príprava: zaradený do špecializačnej prípravy v odbore anestéziológia a intenzívna medicína