Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – CIEVNY CHIRURG

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia v odbore cievna chirurgia
Náplň práce: diagnostická a liečebno-preventívna činnosť lekára
Iné výhody: možnosť ubytovania, DDP
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis,
Druh pracovného pomeru: hlavný
Mzdové podmienky: od 3 500 €
– základná zložka mzdy 3027,50 €, motivačná zložka mzdy 472,50 €
– náborový príspevok od 2500,00€ pri úväzku 1,0 
Termín nástupu: dohodou
Termín zaslania žiadostí: stály
Kontakt: Kontaktná osoba:

PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk

Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú vybraní uchádzači kontaktovaní za účelom osobného pohovoru.