Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Diagnostické a liečebné metódy

Lôžková časť oddelenia

zabezpečuje resuscitačnú, intenzívnu a ošetrovateľskú starostlivosť a liečbu kriticky chorých pacientov, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov, čo väčšinou vyžaduje podporu alebo prístrojovú náhradu. Je familiárne v liečbe ťažkých mozgovo-lebkových poranení. Využíva najnovšie poznatky vedy a techniky a princípy medicíny založenej na dôkazoch. Zapojilo sa do multicentrickej medzinárodnej štúdie CRASH, ktoré zodpovedala otázku používania kortikoidosteroidov pri liečbe mozgovo-lebkových poranení a štúdie CRASH 2, ktorá má zodpovedať otázku šetrenia krvou pri použití kys. tranexámovej pri ťažkých úrazoch.

vykon-prekutanna-tracheotomia

Na anestéziologickej časti

poskytuje všetky typy celkových a regionálnych anestézií. Je vybavené modernými elektrostimulátormi typu HNS 12 od nemeckej firmy Braun Melsungen. Poskytuje PEDu ako platenú službu a zaisťuje predoperačné anestéziologické vyšetrenia na anestéziologickej ambulancii.

Oddelenie získalo USG prístroj Sonosite Edge a robí ultrazvukom navigované blokády periférnych nervov, čo zvyšuje bezpečnosť a komfort pacienta.

Sú vybudované moderné centrálne operačné sály, ktoré sú plne klimatizované. Dospávanie po celkovej anestézií je na dospávacích izbách, kde pacient pod dozorom sestry a pri monitorovaní životných funkcií bezpečne nadobudne vedomie a obnovia sa obranné reflexy.

operačná sála

V budúcnosti plánuje znova otvoriť ambulanciu chronickej a nestíšiteľnej bolesti a vybudovať Kliniku liečby bolesti.

klinika bolesti

Prístrojové vybavenie:

Oddelenie

disponuje modernými monitormi od renomovanej fínskej firmy Datex Ohmeda, monitor-datex-ohmedaktoré môžu monitorovať základné životné funkcie pacienta: krvný tlak, (invazívne aj neinvazívne), pulz, EKG krivku, saturáciu hemoglobínu kyslíkom (Sp02), krivku SpO2, obsah oxidu uhličitého vo vydychovanom vzduchu ( ETCO2 = kapnografia), krivku ETCO2. Ďalej vedia monitorovať a znázorňovať základné ventilačné parametre a krivky pľúcnej mechaniky. Sú vybavené monitorovacími modulmi na monitorovanie gastrického pH (dôležitý indikátor perfúzie žalúdočnej sliznice), metabolický monitor na nepriamu kalorimetriu (meria spotrebu a výdaj kyslíka, spotrebu a výdaj CO2, RQ = respiračný kvocient), Monitorovanie týchto hodnôt dovoľuje lepšiu orientáciu o základných životných funkciách pacienta, o jeho metabolizme a zmene vlastností pľúc. Modul na monitorovanie EEG (elektroencefalografie ) dovoľuje sledovať hĺbku sedácie a prípadnú kŕčovú aktivitu pacienta. Prístrojom Codman Express codman-expresmonitorujeme hodnoty vnútrolebkového tlaku v mozgu, čo je dôležitý parameter v liečbe mozgovo-lebkových úrazov a zápalov mozgu a mozgových blán. Na minimálne invazívne monitorovanie hemodynamiky je oddelenie vybavené monitorom Vigileo.vigileo Umelá ventilácia pľúc počas transportov pacientov je zaistená transportnými ventilátormi typu Oxylog 3000 a Transpac.

Oddelenie má kompletnú radu moderných servoventilátorov na umelú pľúcnu ventiláciu švajčiarskej firmy Hamilton a to od najnižšej triedy Veolar, cez strednú triedu Raphael

až po vlajkovú loď Galileo.
galileo

Všetky typy strednej a najvyššej triedy umožňujú neinvazívnu ventiláciu pľúc, čo znamená ventiláciu tvárovou maskou bez potreby intubácie (zavedenia rúrky do dýchacích ciest = priedušnice). Oddelenie má moderné EKG s počítačovým softvérom na interpretáciu krivky. Postele sú pohodlné, s elektromotormi, polohovateľné, s pasívnymi antidekubitálnymi matracmi. Majú aj pacientské ovládanie a sú schopné urobiť z postele kreslo pre kardiakov. postel

Anestéziologická časť

je vybavená modernými anestéziologickými prístrojmi:

Datex Ohmeda ADU,

datex-ohmeda-adu

Datex Ohmeda Aespire,

datex-ohmeda-aespire

Venar Supra,venar Datex Cirrus a Kion Siemens so servoventilátorom,Kion Siemens
Dräger Primus,
dräger primus
Dräger Fabius,,dräger fabius
Sirius Blease,sirius blease Ultrazvuk Sono Site,ultrazvuk sono site
Videolaryngoskop,videolaryngoskop Orchestra base primea.orchestra base primea

Dovoľujú inhalačnú anestéziu systémom „minimal – flow” a „low-flow”. Znamená to anestéziu nízkymi prietokmi anestetických plynov, čím sú úsporné a ekologické. Všetky prístroje sú vybavené odparovačmi na moderné a bezpečne inhalačné anestetiká: Sevorane (sevofluran) a Forane (izofluran). Zastaralé a netesné anestéziologické prístroje a halotanové odparovače sú postupne vyraďované z prevádzky. Všetky anestéziologické prístroje majú kompletný monitoring vitálnych funkcií pacientov a koncentrácie anestetických plynov. Majú hypoxickú ochranu.

Oddelenie disponuje zariadením na modernú anestéziu metódou TCI (target control infusion), kde anestéziu riadi mikroprocesor inf. pumpy Orchestra.
Oddelenie má moderné defibrilátory a videolaryngoskop na obtiažné intubácie.