INFORMOVANIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB A O ZÁKONNOM SPRACÚVANÍ A POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMOVANIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB A O ZÁKONNOM SPRACÚVANÍ A POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV