Baby Friendly Hospital

Nemocnica Poprad, a. s. (ešte ako Nemocnica s poliklinikou Poprad) prevzala v roku 1996 ako jedna z prvých piatich nemocníc v Slovenskej republike plaketu BABY FRIENDLY HOSPITAL.

Na základe preverenia požadovanej úrovne splnenia všetkých kritérií odborníkmi pri externom audite bola nemocnici udelená plaketa Baby Friendly Hospital. Ako vyplynulo z hodnotenia, ktoré podľa medzinárodne platných protokolov vykonal tím kvalifikovaných odborníkov po splnení požiadaviek všetkých desiatich krokov, titul Baby Friendly Hospital získalo v skôr uvedenom období približne 15.000 nemocníc v 132 krajinách sveta.

Aktuálne sa Nemocnica Poprad, a. s., opäť uchádza o získanie titulu a plakety BFH.

Hnutie za nemocnice priateľské deťom (BFHI), je globálny program určený pre zdravotných pracovníkov, najmä pôrodníckych a novorodeneckých oddelení, ale aj lekárom prvého kontaktu, kde cieľovou skupinou sú matky a deti. Hlavným nástrojom realizácie programu je výchova a vzdelávanie. Hnutie vychádza z poznatku, že dojčenie nie je inštinktívne, ale je určitou formou materského chovania sa, ktorému sa treba naučiť. Dobrá tvorba mlieka po pôrode pokračuje len vtedy, ak je dieťa správne priložené k prsníku, teda ak sa ním stimulujú bradavky aj s dvorcom na potrebnú tvorbu daných hormónov. Pri tom najlepšiu pomoc môžu poskytnúť zdravotnícke pracovníčky, vyškolené vo všetkých zručnostiach a empatii. Dôležité je tiež priateľské nemocničné prostredie a prevádzkové postupy, ktoré napomáhajú dojčeniu. Naopak treba vylúčiť tie postupy, ktoré nezohľadňujú podmienky pre nerušený rozvoj tvorby mlieka u matky. Škodlivá je najmä separácia matky a novorodenca s neskorým prvým priložením, hospitalizáciou na dvoch oddelených úsekoch, pevný časový rozvrh dojčenia, dokrmovanie dieťaťa z fľaše.

Desať krokov úspešného dojčenia

  1. Všetci zdravotnícki pracovníci majú k dispozícii koncepciu laktačného programu, ktorý je platný v ich zdravotníckom zariadení.
  2. Pre dodržiavanie tejto koncepcie je nevyhnutné, aby boli zdravotnícki pracovníci dôkladne poučení o význame dojčenia.
  3. Všetky tehotné ženy majú byť poučené o výhodách materského mlieka a o prednostiach dojčenia.
  4. Novorodenci majú byť priložení k prsníku už v prvej polhodine po narodení.
  5. Matky musia byť inštruované o správnom spôsobe dojčenia a o tom, ako si majú udržať laktáciu, ak sú dočasne odlúčené od dieťaťa.
  6. Dojčeným novorodencom nedávať inú výživu okrem materského mlieka (s výnimkou medicínskych indikácií).
  7. Matky nemajú byť odlúčené od svojich novorodencov vo dne ani v noci (systém „matka s dieťaťom”- rooming in).
  8. Dieťa má byť dojčené podľa vlastnej potreby (vždy, keď sa „hlási”).
  9. Dojčenému dieťaťu sa nesmie dávať cumlík.
  10. Treba podporovať zakladanie spolkov a združení, ktoré stimulujú a podporujú dojčenie. Odporučiť matkám, aby po prepustení z pôrodnice nadviazali kontakt s týmito inštitúciami.