Ocenenie Nemocnica roka 2018 po roku opäť putuje aj do NEMOCNICE POPRAD, a. s.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) predstavil aj v tomto roku výsledky hodnotenia slovenských nemocníc. Ocenenia Nemocnica roka 2018 udeľoval v dvoch kategóriách – štátne univerzitné a fakultné nemocnice a v kategórii všeobecné nemocnice. Nemocnica Poprad, a. s., sa medzi všeobecnými nemocnicami po tretíkrát za sebou umiestnila na 3. mieste.

INEKO udeľuje ocenenie už po štvrtýkrát a to na základe mapovania vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti za obdobie uplynulých 4 rokov.

Na základe hodnotenia týchto parametrov skončila Nemocnica Poprad, a. s., medzi všeobecnými nemocnicami na 3. mieste.

Ako uvádza INEKO, „Nemocnica Poprad exceluje (spolu s nemocnicou v Snine) v schopnosti uhrádzať všetky svoje záväzky načas a dokáže i veľmi dobre generovať vlastné zdroje. Nemocnica zvýšila medziročne spokojnosť svojich pacientov, ako aj mieru otvorenosti voči verejnosti. Jej index transparentnosti je druhý najvyšší spomedzi všeobecných nemocníc. Nedostáva pokuty od ÚDZS za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Má dobre fungujúcu JIS-ku a rýchly urgentný príjem. Popradská nemocnica by sa však mala sústrediť na ukazovateľ reoperovanosti pacientov, keďže sa v tomto parametri medziročne značne zhoršila a dosahuje podpriemerné hodnotenie.“

V hodnotení štátnych univerzitných a fakultných nemocníc bolo vyhodnotené takéto poradie:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Univerzitná nemocnica Martin
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

V hodnotení všeobecných nemocníc vyzerá poradie rovnako ako v roku 2017:

Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica
Nemocnica Poprad, a. s.

Odkaz: http://www.ineko.sk/clanky/ocenenie-nemocnica-roka-2018-ziskali-nemocnice-v-banskej-bystrici-a-starej-kubovni