Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS

Denný režim

05:30 – 06:15 meranie teploty, liečebné výkony
06:15 – 07:15 ranná toaleta
07:15 – 07:45 malá vizita, preväzy
07:45 – 08:15 raňajky
08:15 – 09:00 veľká vizita
09:00 – 11:30 liečebné výkony, operačný program, vyšetrenia, príjmy, preväzy, rehabilitácia
11:45 – 12:30 obed
12:30 – 14:00 liečebné výkony, konzíliá
14:00 – 14:30 meranie teploty, olovrant
14:30 – 15:00 popoludňajšia vizita
15:00 – 17:00 individuálne voľno na oddelení, liečebné výkony
17:00 – 18:00 večera
18:00 – 21:00 individuálne voľno, prechádzky, čítanie, sledovanie TV, večerná toaleta, liečebné výkony
21:00 – 05:30 nočný kľud, liečebné výkony

Pacienti majú možnosť navštíviť Bohoslužby v jedálni Nemocnice Poprad, a.s. -1. suterén.
Evanjelické služby Božie – každú sobotu a sviatok o 16:30.
Katolícke Bohoslužby – každú nedeľu a sviatok o 16:30.