Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS

História

Rozvoj traumatológie v Poprade sa datuje do konca 60-tych rokov minulého storočia v starej nemocnici v Spišskej Sobote. Podnietilo to MS FIS v klasických disciplínách vo Vysokých Tatrách v r.1970 a tiež potreba Popradu a tatranskej oblasti. Priekopníkom bol MUDr. Ľ. Obořil, ktorý bol aj prvým primárom Traumatologického oddelenia v novootvorenej nemocnici v Poprade od r.1974 (zástupca prim. MUDr. Š. Pári). Oddelenie malo 59 lôžok. V rokoch 1992 – 2008 bol primárom oddelenia MUDr. K. Fried (zástupca primára MUDr. Z. Szabo). Od roku 2005 je spoločný primariát oddelenia úrazovej chirurgie a ortopédie. Oddelenie úrazovej chirurgie má svojho vedúceho lekára – MUDr. Marek Šperka, vedúcim lekárom ortopedického oddelenia je MUDr. Zuzana Poledníková. V rokoch 2008 – 2020 bol primárom oddelenia MUDr. Martin Lajoš. Od decembra 2020 je primárom  MUDr. Marek Šperka. Oddelenie má toho času 44 lôžok. Traumatologické oddelenie od začiatku zachytilo moderný trend liečenia zlomenín podľa AO metódy a tento trend udržiava. Venuje sa tzv. celotelovej traumatológii, t.j okrem poranení pohybového aparátu aj poraneniam mozgu, hrudníka, brušných orgánov a popálenín.