Otorinolaryngologické oddelenie

O nás

Primár:  
MUDr. Michal Szoboňa michal.szobona@nemocnicapp.sk

Zastupujúca vedúca sestra:
 
Bc. Michaela Hricová michaela.hricova@nemocnicapp.sk


Lokalizácia:
lôžková časť  7. poschodie

Telefonický kontakt: 052 / 7125 329

Dokumentácia: 0948 909 833, dokumentacia.orl@nemocnicapp.sk

Návštevné hodiny:
pondelok – piatok 14:00 – 16:00
sobota, nedeľa, sviatky 14:00 – 16:00

Návštevy na oddelení nie sú dovolené, s výnimkou ležiacich pacientov. Návštevy sa prijímajú vo vestibule pred oddelením. Návštevy mimo návštevných hodín sú povolené len so súhlasom službukonajúceho lekára.

Otorinolaryngológia = ušno-nosovo-krčné lekárstvo – je chirurgický odbor zameraný na liečbu ochorení ucha, rovnovážneho aparátu, nosa a prínosových dutín, dutiny ústnej, hltana, hrtana, trachey a pažeráka, ako aj ochorení tkanív na hlave a krku.
Zaoberá sa diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a posudkovou činnosťou pri vrodených a získaných ochoreniach zápalového, úrazového, degeneratívneho, alergického, autoimunitného a nádorového charakteru.
Vďaka technologickému rozvoju došlo v posledných desaťročiach k výraznému zlepšeniu diagnostických a liečebných možností, rozvoju mikrochirurgických techník, ktoré umožňujú menej invazívne spôsoby liečby spojené s menšou bolestivosťou, výraznejším šetrením zdravých tkanív, rýchlejšou pooperačnou regeneráciou a skorším návratom do normálneho života.
Zlepšením chirurgickej erudície a medziodborovej spolupráce došlo k posunu hranice, kde otorinolaryngológ dokáže zasahovať- v oblasti očnice, slzných ciest, lebečnej bázy, v oblasti tvárového skeletu a na krku – štítna žľaza, prištítne telieska. Úspešne a komplexne realizuje celé spektrum plastických operácií na tvári – nose, ušniciach, ktoré predtým boli doménou plastických chirurgov.

ORL oddelenie v Poprade zabezpečuje odbornú starostlivosť pre pomerne rozsiahlu spádovú oblasť okresov Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a časti okresu Stará Ľubovňa, čo predstavuje asi 300 – 350 tisíc ľudí.
Starostlivosť je nepretržitá – 24-hodinová, kontinuálna, čo znamená starostlivosť od diagnostiky, cez liečbu, pooperačnú starostlivosť, dispenzarizáciu až po posudkovú činnosť. Oddelenie zabezpečuje akútnu, neodkladnú starostlivosť, ako aj plánovanú konzervatívnu a chirurgickú liečbu.
Ponúkame vysokoštandardnú diagnostiku a liečbu dobre erudovaným personálom založenú na najnovších poznatkoch medicíny za pomoci špičkovej zdravotníckej techniky. Proces obnovy techniky je postupný, kontinuálny a vďaka príspevku z európskych fondov došlo k vybudovaniu moderných centrálnych operačných sál.

vyšetrovňaLôžkové oddelenie má 21 lôžok na 7 izbách (3-4 lôžkové). Súčasťou oddelenia sú 2 vyšetrovne. Operačné sály pre výkony v celkovej anestézii sú umiestnené na 1. poschodí centrálnych operačných sál a pre lokálne anestézie na 3. poschodí centrálnych operačných sál. Pre ambulantné  výkony, endoskopie, otomikroskopie je vyhradená operačná sála na 1. poschodí, vedľa ORL ambulancií. Ročne hospitalizujeme viac ako 1800 pacientov, z toho asi 700 v rámci ukončenej hospitalizácie, 1 100 v rámci jednodňovej chirurgie. Ročne odoperujeme viac ako 1 500 pacientov, v celkovej anestézii 680, v lokálnej cez  830 pacientov, zrealizujeme cez 2 700 operačných zákrokov. Na ambulanciách ošetríme cez 20 tisíc pacientov.
O prevádzku oddelenia a spokojnosť pacientov sa stará 32 zamestnancov: 10 lekárov, 2 operačné sestry z oddelenia a operačné sestry z COS, 12 zdravotných sestier, dokumentačná sestra, 4 sanitárky, ošetrovateľ a 2 upratovačky.