Nemocnica roka 2019. Zdroj: Matej Kalina/NMH, Trend konferencie

NEMOCNICA POPRAD OPÄŤ V PRVEJ TROJKE OCENENÝCH  V RÁMCI  NEMOCNICA ROKA 2019

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) predstavil v roku 2019 po piatykrát výsledky hodnotenia slovenských nemocníc. Ocenenia Nemocnica roka 2019 udeľoval opäť v dvoch kategóriách – štátne univerzitné a fakultné nemocnice a v kategórii všeobecné nemocnice. Nemocnica Poprad, a. s., už po štvrtýkrát obhájila vo svojej kategórii 3. miesto.

INEKO udeľuje ocenenie na základe mapovania vybraných ukazovateľov ako kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skúsenosť, náročnosti diagnóz, spokojnosť pacientov,  hospodárenie a transparentnosť za obdobie uplynulých 4 rokov.

Na základe hodnotenia týchto parametrov skončila Nemocnica Poprad, a. s., medzi všeobecnými nemocnicami na 3. mieste.

„Za päť rokov existencie hodnotenia bola naša nemocnica štyrikrát na treťom mieste. Na jednej strane ma teší, že sme dokázali opakovane obhájiť našu pozíciu, na strane druhej je pred nami výzva posunúť sa ešte vyššie a nepoľaviť  v nastúpenom trende neustáleho skvalitňovania  poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ďakujem preto celému personálu nemocnice, pretože výsledok hodnotenia je prácou nás všetkých.“, uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Nemocnice Poprad, a. s., Ing. Peter Petruš, MBA.

V hodnotení štátnych univerzitných a fakultných nemocníc bolo vyhodnotené takéto poradie:

1. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

2. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

3. Univerzitná nemocnica Martin

 

V hodnotení všeobecných nemocníc vyzerá poradie takto:

1. Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica

2. Ľubovnianska nemocnica, n. o.

3. Nemocnica Poprad, a. s.

 

Odkaz:  http://kdesaliecit.sk/nemocnica-roka/2019

Zdroj foto: Matej Kalina/NMH, Trend konferencie