•TEST NA PROTILÁTKY COVID-19

ČO ROBÍME?

Detekujeme protilátky proti S1 a S2 antigénom, ktoré sú hlavnými antigénmi zodpovednými za naviazanie a fúziu vírusu do hosťovskej bunky.

Cieľom vyšetrenia je zistiť imunitnú odpoveď makroorganizmu (pacienta – klienta), či prekonal ochorenie COVID-19 a súčasne mal alebo nemal klinické príznaky, alebo bol v kontakte s vírusom a nemal typické príznaky ochorenia alebo vôbec nemal príznaky ochorenia, ale mohol byť v kontakte s vírusom resp. chorým.