•TEST NA PROTILÁTKY COVID-19

AKO VYŠETRUJEME?

Vyšetrujeme vzorku žilovej (venóznej) krvi (sérum). Sérum je vyšetrované plne automatickým chemiluminiscenčnýcm analyzátorom, ktorý kompletne spracuje vzorku až po jej vyhodnotenie. Test trvá 45 minút. Rýchla a plne automatická metóda vylučuje zlyhanie ľudského faktora počas vyšetrovania vzorky.

Ide o vysoko spoľahlivý test, označený za jeden z top troch testov na svete na zistenie IgG.