Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – DIABETOLÓG

Pracovná funkcia: lekár špecialista v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Pracovná náplň: vykonávanie špecializovaných diagnostických a liečebno-preventívnych činností na diabetologickej ambulancii vrátane vykonávania konziliárnej činnosti v rámci nemocnice
Iné výhody: DDP, možnosť ubytovania
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa, odbor všeobecné lekárstvo
zameranie, odbor:
špecializácia v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Prax: 6 rokov
Osobnostné predpoklady a zručnosti: schopnosť samostatného rozhodovania
Mzdové podmienky (brutto): – základná zložka mzdy od 3260,00 € do 4238,00 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z. z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok od 2500,00€ pri úväzku 1,0
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontakt: Kontaktná osoba:

PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk

Na základe zaslaných žiadostí a životopisov budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor