•PCR TEST na COVID 19

OBJEDNAŤ SA

Objednať sa môžete tu:

 

Návod na používanie rezervačného portálu.pdf

K platbe v lekárni Nemocnice Poprad alebo v pokladni si prineste doklad o rezervácii (email, SMS, papier).

Odbery realizujeme v Mobilnom odberovom mieste Nemocnice Poprad, a. s., počas pracovných dní. 

Mobilné odberové miesto sa nachádza v zadnej časti areálu Nemocnice Poprad, a. s. Od hlavného vchodu do nemocnice postupujte po bielych šípkach namaľovaných na chodníku až k testovaciemu miestu. Samotné vyšetrenie odobratej vzorky realizujú laboratória Klinickej mikrobiológie Nemocnice Poprad, a. s.

Výsledok testu Vám bude zaslaný emailom vo forme zašifrovanej správy. Na jej otvorenie bude nevyhnutný kód, ktorý zašleme vo forme SMS na Vaše telefónne číslo. Dávajte si preto pozor na správne vyplnenie rezervácie.