Urologické oddelenie

Diagnostické a liečebné metódy

uroskop

Vykonávané operácie

Miniinvazívne laparoskopické  uroonkologické operácie

 • Laparoskopická radikálna prostatektómia
 • Laparoskopická lymfadenektómia
 • Laparoskopická radikálna nefrektómia
 • Laparoskopická resekcia nádorov obličiek
 • Laparoskopická nefroureterektómia
 • Laparoskopická adrenalektómia

Miniinvazívne  laparoskopické urologické operácie

 • Laparoskopická pyeloplastika
 • Laparoskopická nefropexia
 • Laparoskopická operácia varikokély

Uroonkologické otvorené operácie

 • Radikálna nefrektómia
 • Resekcia tumoru obličky
 • Adrenalektómia
 • Radikálna cystektómia s kontinentnou náhradou močového mechúra
 • Radikálna cystoprostatektómia s kontinentnou náhradou močového mechúra
 • Radikálna cystektómia s inkontinentnou náhradou močového mechúra
 • Radikálna cystoprostatektómia s inkontinentnou náhradou močového mechúra
 • Radikálna orchiektómia
 • Amputácia penisu, emaskulinizácia
 • Lymfadenektómia

Urologické operácie

 • Transvezikálna prostatektómia
 • Pyeloplastika
 • Transvezikálna cystolitotómia
 • Operácie na vonkajšom genitále u mužov /fimózy, op. hydrokély, frenuloplastiky…/
 • Vazektómia
 • Plastika močového mechúra a močovodu

Urogynekologické operácie

 • Závesné operácie /TOT, TVT/
 • Operácie na močovej trubici

Detské operácie

 • Pyeloplastika
 • Operácie vonkajšieho genitálu /fimózy, frenuloplastiky, exstirpácie nádorov genitálu…/
 • Orchiopexie
 • Endoskopické antirefluxné operácie

Endoskopicke operačné výkony

 • Perkutánna extrakcia konkrementov
 • Semirigidná a flexibilná ureterorenoskopia s LASER a Trilogy dezintegráciou
 • Semirigidná a flexibilná endoureterotómia, endopyelotómia
 • Transuretrálna resekcia tumorov močového mechúra a prostaty
 • Transuretrálna resekcia prostaty
 • Transuretrálna incízia prostaty
 • Optická uretrotómia
 • Transuretrálna cystolitotrispia
 • Punkčná nefrostómia
 • Punkcia cysty obličky
 • Zavedenie ureterálnych stentov

Endoskopické metódy sa vykonávajú na RTG urologickom pracovisku UROSKOP, ktoré sa nachádza na 2. poschodí nemocnice.

Foto – uroskop:
uroskop1a uroskop2a uroskop3a

 

urológia_operácia

Diagnostické a vyšetrovacie metódy

 • Biopsia prostaty
 • Biopsia obličky
 • Biopsia penisu
 • Biopsia močového mechúra
 • Cystoskopia  u mužov, žien a detí
 • Flexibilná uretrocystoskopia
 • Urodynamické vyšetrenie
 • Uroflowmetria
 • Ultrazvukové vyšetrenie obličiek, prostaty, semenníkov, mieška, močového mechúra a okolia, penisu
 • Dopplerovské vyšetrenie ciev spermatického povrazca
 • Spermiogram

Diagnostické metódy sa vykonávajú na RTG urologickom pracovisku UROSKOP, ktoré sa nachádza na 2. poschodí komplementu (spojovacej chodby medzi poliklinickou a lôžkovou časťou).