Urologické oddelenie

Diagnostické a liečebné metódy

uroskop

Endoskopické terapeutické metódy:

 • vnútorná uretrotómia podľa Otisa,
 • optická uretrotómia,
 • transuretrálna operácia prostaty a tumorov močového mechúra,
 • ureterorenoskopie (URS),
 • cystolitotripsia,
 • perkutánna extrakcia konkrementu (PEK),
 • rozbíjania kameňov všetkými spôsobmi – laser, USG, elektrohydraulika,
 • punkčná nefrostómia,
 • punkcie obličkových cýst,
 • stentovanie močovodov- pig-taily, ureterálne katétre,
 • divulzia močovej rúry- rozšírenie,
 • ESWL.

Endoskopické metódy sa vykonávajú na RTG urologickom pracovisku UROSKOP, ktoré sa nachádza na 2. poschodí nemocnice.

Foto – uroskop:
uroskop1a uroskop2a uroskop3a

 

Operačné metódy:urológia_operácia

 • operácie obličiek – nefrektómia, resekcie obličiek, pyeloplastiky,
 • ureteroileokutaneostómia,
 • otvorené operácie prostaty,
 • plastiky uzdičky – frenuloplastika,
 • cirkumcízie – obriezky,
 • operačná repozícia parafimózy,
 • resekcie kožných nádorov na vonkajších genitáliách
 • operácie hydrokély,
 • operácie varikokély,
 • retencie semenníkov – nezostúpených semenníkov,
 • orchiektómia semenníka- odstránenie,
 • resekcia spermatokély alebo cysty nadsemenníka,
 • pásky pri inkontinenciách moču u žien,
 • resekcie karunkuly u žien,
 • vazektómia – sterilizácia u muža.

Operácie sa vykonávajú na centrálnych operačných sálach na urologickej operačnej sále.

Diagnostické metódy:urológia_usg

 • cystoskopie u mužov, žien aj detí,
 • biopsia prostaty,
 • biopsia steny močového mechúra,
 • biopsia glans penis,
 • punkcie obličiek.

Diagnostické metódy sa vykonávajú na RTG urologickom pracovisku UROSKOP, ktoré sa nachádza na 2. poschodí komplementu (spojovacej chodby medzi poliklinickou a lôžkovou časťou).