NADÁCIA NÁDEJ PRE VAŠE ZDRAVIE ZAKÚPILA ŠPECIÁLNE TRANSPORTNÉ LÔŽKO

Nadácia Nádej pre vaše zdravie bola v popradskej nemocnici založená už v roku 2008. Jej prioritou je podpora a rozvoj zdravotníctva, ochrana zdravia a zlepšovanie kvality života na Slovensku. Nadácia  sa každoročne uchádza o finančné prostriedky z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Na svojom zasadnutí v júli 2021 rozhodli členovia nadácie, že takto získané prostriedky venujú na zvýšenie pohodlia mamičkám, ktoré privedú svoje ratolesti na svet práve v popradskej nemocnici. “Všetci členovia jednohlasne podporili nákup špeciálneho transportného lôžka pre prevoz pacienta. Tzv. stretcher je lôžko určené na prevoz rodičky s novorodencom z pôrodnej sály na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Nové lôžko by malo pomôcť nielen zvýšiť pohodlie mamičky a dieťaťa, ich bezpečnosť pri preprave, ale aj uľahčiť manipuláciu pre ošetrujúci personál,” uviedol Tomáš Francisty, člen nadácie Nádej pre vaše zdravie. 

 
Ešte pred začiatkom pandémie mala nadácia plán získanými finančnými prostriedkami pomôcť nemocnici pri zakúpení USG prístroja pre oddelenie vnútorného lekárstva s JIS-metabolickou, avšak táto zdravotnícka technika sa počas pandémie dostala do plánu nákupov z prostriedkov IROP COVID.
V prípade transportného vozíka ide o malý nákup a nadácia má priestor rýchlejšie zareagovať priamo na potreby pacientov, spríjemniť im pobyt v nemocnici, prispieť k ich pohodliu, ale aj bezpečnosti.

Finančné prostriedky získané z prijatého 2%-ného /3%/ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických
osôb a právnických osôb doteraz nadácia použila na:

  • spolufinancovanie inkubátora pre intenzívnu starostlivosť o novorodenca v štandardnej výbave s
    voliteľným príslušenstvom a bežnými náhradnými dielmi pre Pediatrické oddelenie s JIS Nemocnice
    Poprad, a. s., (r. 2012),
  • na spolufinancovanie detského transportného inkubátora TI 2000 (r. 2013),
  • spolufinancovanie zdravotníckej techniky – Motorová rehabilitačná dlaha Kinetec pre Ortopedické oddelenie s JIS (r. 2014),
  • spolufinancovanie zdravotníckej techniky – elektronystagmografu, ktorý slúži na komplexnú diagnostiku pacientov so závratovými stavmi na ORL oddelení (r. 2015),
  • zakúpenie zdravotníckej techniky pre Geriatrické oddelenie Nemocnice Poprad, a. s., (r. 2016),
  • zakúpenie zdravotníckej techniky EMG prístroja pre Neurologické oddelenie s JIS Nemocnice Poprad, a. s., (r. 2017, 2018).

Nadácia zároveň opakovane podporila rodičov maloletých detí, ktorí potrebovali pomoc pri financovaní rehabilitačných cvičení pre svoje ratolesti metódou TheraSuit.  

Nadácia Nádej pre vaše zdravie ďakuje všetkým, ktorí nie sú ľahostajní a pri poukazovaní 2% zo zaplatenej dane sa rozhodujú pre dobro pacientov.