Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta pre lekárov – absolventov

Nemocnica Poprad, a.s. v súčasnosti eviduje voľné pracovné miesta pre lekárov – absolventov na:

 • pracovisku hematológie a transfúziológie
 • geriatrickom oddelení
 • gynekologicko- pôrodníckom oddelení
 • neurologickom oddelení
 • oddelení urgentného príjmu
 • chirurgickom oddelení
 • oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • urologickom oddelení
 • pediatrickom oddelení
 • ušno-nosovo-krčom oddelení
 • oddelení vnútorného lekárstva
 • oddelení pracovného lekárstva (pracovná zdravotná služba)

Lekári, ktorí majú záujem pracovať na uvedených oddeleniach môžu poslať žiadosť a životopis na adresu:

PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk

prípadne cez  Formulár pre záujemcov o zamestnanie

Následne budú pozvaní na osobný pohovor.