HUMANITÁRNA POMOC PRE UKRAJINU

Správna rada Nadácie Nádej pre vaše zdravie spolu s vedením Nemocnice Poprad rozhodli o zriadení  verejnej finančnej zbierky pod názvom HUMANITÁRNA POMOC PRE UKRAJINU. Finančné prostriedky, ktoré sa pomocou tejto zbierky podarí zozbierať na transparentnom účte, budú venované na nákup špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre ukrajinské nemocnice. Pomôcť môže každý poukázaním finančných prostriedkov na transparentný účet:  

SK72 0200 0000 0045 7261 4153

Zriadenie zbierky je ďalším konkrétnym krokom popradskej nemocnice na pomoc Ukrajine. Špeciálny zdravotnícky materiál poslala nemocnica na Ukrajinu okamžite po vzniku vojenského konfliktu v súčinnosti s ďalšími nemocnicami. Ďalšie formy pomoci boli koordinované aj v bezprostrednej spolupráci so zamestnancami Nemocnice Poprad pochádzajúcimi z Ukrajiny, aby bolo možné poskytnutý zdravotnícky materiál dodať čo najadresnejšie pre nemocnice, ktoré ho najviac potrebujú. Viacerí zamestnanci nemocnice prejavili záujem pomôcť aj individuálne, zapojili sa do rôznych výziev a odnášali aj pomoc do zariadení, v ktorých sa utečenci z Ukrajiny nachádzajú. Všetkým, ktorí pomohli a budú pomáhať aj naďalej, ďakujeme za pomoc a podporu.