FYZIATRICKO-REHABILITAČNÉ ODDELENIE PONÚKA INŠTRUKTÁŽ PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV PACIENTOV

V rámci rehabilitačnej starostlivosti o pacientov na lôžku hospitalizovaných na jednotlivých oddeleniach  Nemocnice Poprad poskytujeme fyziatricko-rehabilitačné oddelenie edukáciu, čiže zaučenie rodinných príslušníkov pacienta fyzioterapeutom.

Podávame informácie týkajúce sa používania zdravotníckych pomôcok, správneho polohovania, sedu, postavovania, nácviku chôdze a cvičenia s pacientom podľa zdravotného stavu príslušného pacienta.

Odbornú inštruktáž si rodinní príslušníci pacienta môžu vopred dohodnúť s príslušným fyzioterapeutom telefonicky na telefónnom čísle 052/ 7125 496, alebo priamo na FRO oddelení v ambulantnej časti, na -1. poschodí  nemocnice (miestnosť objednávania pacientov), každý pracovný deň v čase od 14.00 do 15.00 hod.