Hematológia a transfúziológia

Personál

Primár:
 
MUDr. Božena Frančeková  
absolvovala Jesséniovu Lekársku fakultu UK v Martine (r.1991-1997). Po ukončení štúdia pracovala na Internom odd. NsP Kežmarok od r.1997-2003, I. atestácia v odbore vnútorné lekárstvo r.2000. Od r.2003 pracuje na Hematologickom odd. Nemocnice Poprad, a. s., II. atestácia v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia r.2006, od 10/2007- vo funkcii vedúceho lekára Hematologického odd. s krvnou bankou Nemocnice Poprad, a. s.

Vedúci laborant:
 
Emília Soľárová
vedúca laborantka oddelenia sa narodila 31.05.1970 v Poprade. V roku 1988 ukončila Strednú zdravotnícku školu v Košiciach – odbor: zdravotnícky laborant. Od roku 1988 pracuje na Oddelení hematológie Nemocnice Poprad, a. s. V roku 1995 ukončila PŠŠ v odbore hematológia a transfuziológia v Bratislave. Od 01.03.2005 pracuje vo funkcii vedúcej laborantky oddelenia hematológie s krvnou bankou.
Lekári:  
MUDr. Zuzana Čorbová  
MUDr. Veronika Kaňuščinová
MUDr. Mária Stachová