DIAMANTOVÉ OCENENIE PRE POPRADSKÚ NEMOCNICU

Nemocnica Poprad získala za výsledky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou najvyššie medzinárodné diamantové ocenenie za rok 2021

Tri zlaté medzinárodné ocenenia ESO Angels Awards (Európska organizácia pre cievne mozgové príhody) GOLD STATUS získala Nemocnica Poprad, a. s., za výsledky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou na základe zozbieraných dát a analýzy výsledkov za rok 2018 a následne obhájila aj za roky 2019 a 2020.

Najvyššie medzinárodné diamantové ocenenie  ESO Angels Awards DIAMOND STATUS získala Nemocnica Poprad za výsledky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou na základe zozbieraných dát a analýzy výsledkov za rok 2021.

Cievne mozgové príhody (CMP) spolu s kardiovaskulárnymi ochoreniami sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí vo vyspelých krajinách a predstavujú významný sociálny i ekonomický problém, pretože až u 50% pacientov zostáva po prekonanej CMP trvalý neurologický deficit.