NA NIEKTORÉ VYŠETRENIA SA MÔŽETE OBJEDNAŤ ELEKTORNICKY

Nemocnica Poprad zavádza elektronické objednávanie pacientov na vyšetrenie zatiaľ vo vybraných ambulanciách. Na stránke www.nemocnicapp.sk pribudol v hornej časti viditeľný červený banner OBJEDNAŤ SA NA VYŠETRENIE. Po kliknutí na tento banner sa záujemca o objednanie dostane na objednávací portál. V úvodnej fáze sa môže objednať na vyšetrenie do týchto ambulancií:
  • imuno-alergologická,
  • neurologická,
  • anestéziologická,
  • ambulancia všeobecného lekára,
  • detská kardiologická ambulancia,
  • detská endokrinologická ambulancia.
Po vybratí si ambulancie je potrebné postupovať podľa pokynov uvedených na stránke, pretože každá z ambulancií má svoj špecifický režim. Samozrejme, že pacienti, ktorí nemajú prístup k internetu, sa môžu i naďalej objednávať osobne či telefonicky. V prípade takéhoto objednávania odporúčame kontaktovať ambulanciu po 14.00 hod., keď je nápor na ambulanciu výrazne nižší ako v raných a dopoludňajších hodinách.
 
Nemocnica naďalej pokračuje v zavedení elektronického objednávania aj pre ostatné ambulancie a taktiež pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť. O ďalších ambulanciách, do ktorých je možné objednať sa elektronicky, budeme postupne informovať.