Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia v odbore pneumológia a ftizeológia
Náplň práce: – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu získanej špecializácie v odbore pneumológia a ftizeológia,
– vykonávanie diagnostickej a liečebno-preventívnej činnosti lekára
Iné výhody: DDS, možnosť ubytovania, 5 dní dovolenky nad rámec ZP
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
Osobnostné predpoklady: komunikácia (jednanie s ľuďmi), ochota pomáhať, tvorivosť, sebaistota, zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť, vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní
Mzdové podmienky (brutto): – základná zložka mzdy od 3260,00 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z. z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok od 2500,00 € pri úväzku 1,0 
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontaktná osoba: PhDr. Beáta Ružbacká, MPH,
vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov 
Tel.: 052/7125 589 ,
e-mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk
Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú vybraní uchádzači kontaktovaní za účelom osobného pohovoru.