PRESŤAHOVALI SME ANESTÉZIOLOGICKÚ AMBULANCIU

Od štvrtka 27. októbra nájdete anestéziologickú ambulanciu na novom mieste. Nachádza sa na 1. poschodí polikliniky, číslo dverí P137 (miestnosť umiestnená celkom vpravo). Presťahovanie ambulancie súvisí s plánovanou rekonštrukciou polikliniky.