PRVÝM NOVORODENCOM V NOVOM ROKU SA STALA KIARA Z POPRADU

V Nemocnici Poprad sa prvý novorodenec roku 2023 narodil až 1. januára vo večerných hodinách. Malá Kiara prišla na svet o 20.42. Jej miery sú ideálne, výška 48 cm a váha 2620 gr. Kiara je prvým dieťaťom mamičky Dominiky z Popradu a teda aj prvou Popradčankou. Želáme veľa zdravia!