NADÁCIA NÁDEJ PRE VAŠE ZDRAVIE SA AJ V TOMTO ROKU UCHÁDZA O 2 % Z VAŠICH DANÍ

Milí pacienti, klienti, návštevníci nemocnice,

dovoľte nám aj v tomto roku osloviť každého z vás v mene našej nemocničnej nadácie, Nadácie Nádej pre vaše zdravie. V názve spája slová, ktoré sú pre nás nesmierne dôležité, nádej a zdravie.

Dnes čas letí oveľa rýchlejšie, ako sme kedy vnímali. Od roku 2020 sa nám pospájali mnohé spomienky, na niektoré naše narodeniny si nepamätáme, pretože sme nemohli zažiť tradičné oslavy s mnohými našimi blízkymi. Dokonca, mnohým nám na niektorých ostali len spomienky a o to viac sa snažíme o nové zážitky s ľuďmi, ktorí nás obklopujú. Aby sme mohli mať takýchto zážitkov a neskôr spomienok čo najviac, všetci potrebujeme zdravie. Naša nadácia sa o takúto pomoc pri prinavracaní zdravia snaží už od roku 2008. 

Naposledy sme vďaka finančným prostriedkom prijatým z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb podporili urgentný príjem (5 invalidných vozíkov pre pacientov), očné oddelenie (2 rámiky na skúšanie okuliarov), ORL oddelenie (2 vyšetrovacie čelové lampy), neurologické oddelenia (G-aparát pre rehabilitáciu pacientov), chirurgické oddelenie (zákrokový stôl), oddelenie úrazovej chirurgie (vyšetrovacie lehátko pre pacientov) a kožný stacionár (mobilná vyšetrovacia lampa). Finančné prostriedky sme navyše venovali na nákup zdravotníckeho materiálu pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu. 

Aby sme mohli takto adresne pomáhať aj naďalej, obraciame sa na vás s prosbou o podporu. Všetci, ktorí tak môžete urobiť, venujte, prosím, 2 % Nadácii Nádej pre vaše zdravie a spolu s nadáciou pomôžme mnohým pacientom naraz.

ĎAKUJEME!