ZÁKAZ NÁVŠTEV NA ĎALŠÍCH ODDELENIACH

Nemocnica Poprad, a. s., na základe epidemiologickej situácie ponecháva zákaz návštev na anestéziologickom, detskom, neurologickom a internom oddelení. Aktuálne k nim pribudli aj ortopedické a rehabilitačné oddelenie. Pri návštevách pacientov hospitalizovaných na ostatných oddeleniach, prosíme, o dodržiavanie protiepidemických opatrení.