SVETOVÝ TÝŽDEŇ GLAUKÓMU V NEMOCNICI POPRAD!

 
Predchádzajte očným ochoreniam a nechajte si v rámci prevencie zmerať vnútroočný tlak! V stredu a štvrtok od 13.00 do 15.00 v lekárni Nemocnice Poprad.