ODBORNÁ KONFERENCIA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY V POPRADE!

Nemocnica Poprad, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny pripravili na 21. apríla odbornú konferenciu. Srdečne pozývame a tešíme sa na vašu účasť!