Klinická mikrobiológia

Personál

Poverená vedením oddelenia:
 
MVDr. Daniela Ohlasová PhD.
 
daniela.ohlasova@nemocnicapp.sk
 

Lekár:

 
MUDr. Karol Samek
 
karol.samek@nemocnicapp.sk
 

Vedúca laborantka:
 
PhDr. Monika Šabíková  
monika.sabikova@nemocnicapp.sk

Laboratórni diagnostici:
 
Mgr. Lívia Ovšonková
 
livia.ovsonkova@nemocnicapp.sk
 
Mgr. Oliver Pešát  
oliver.pesat@nemocnicapp.sk