ZRUŠENIE PREVÁDZKY MOBILNÉHO ODBEROVÉHO MIESTA

RÚVZ so sídlom v Poprade dňom 21.07.2023 zrušil povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta s miestom prevádzkovania Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 POPRAD.