Nemocnica Poprad otvorila nové pracovisko JZS v odbore oftalmológia a zmodernizovala rádiodiagnostické pracovisko

Nemocnica Poprad  dnes v rámci obrovských zmien, ktoré chystá, predstavila za účasti ministra zdravotníctva Michala Palkoviča pre svojich pacientov dve novinky. Prvou je uvedenie do prevádzky pracoviska jednodňovej zdravotnej  starostlivosti v odbore oftalmológia. Druhou je uvedenie nového, moderného multifunkčného diagnostického zariadenia, ktoré bude mať mnohopočetné využitie v rôznych oblastiach medicíny nielen na diagnostiku ale aj intervenčné zákroky.