Leto na urgentnom príjme

Zdravotníci popradskej nemocnice mali veľmi náročné leto. Aj túto oblasť zasiahli extrémne výkyvy počasia, tatranská aj podtratranská oblasť zaznamenala znovu po rokoch obrovský príliv turistov, čo sa prejavilo aj na výkonoch v nemocnici. Najmä júl bol rekordný v počte ošetrených pacientov, vysoké číslo dosiahli aj operácie. Celkovo za dva mesiace nemocnica ošetrila na urgente vyše 8000 pacientov a zrealizovala do 3000 operácií.

Hoci si mnohí myslia opak, letné mesiace sú pre nemocnice zaťažkávajúcou skúškou. Aj zdravotníci majú právo na dovolenky, takže je to o to náročnejšie  obdobie na organizáciu chodu nemocnice, keďže zdravotná starostlivosť musí byť poskytovaná 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Tento rok popradskí špecialisti pocítili nápor najmä v prvom mesiaci prázdnin. ,,Na urgentnom príjme štandardne ošetríme mesačne cca 4000 pacientov, v júli to bolo až vyše 4200 ľudí. Hospitalizáciu si vyžiadalo 1530 prípadov naprieč všetkými oddeleniami.  Najpodstatnejšiu časť tvoria pacienti, ktorí si vyžadovali zákrok na chirurgii, ortopédii, resp. v rámci interného oddelenia,“ vysvetľuje MUDr. Annamária Miháliková, riaditeľka úseku liečebno-preventívnej starostlivosti Nemocnice Poprad.

Nemocnica má bohaté skúsenosti s tým, kedy najčastejšie pacienti vyhľadávajú urgentnú pomoc a tomu prispôsobuje aj organizáciu práce. ,,V rámci víkendov a štátnych sviatkov sú služby pre chirurgicko-traumatologických pacientov posilnené,“ hovorí skúsená odborníčka.

A ako to vyzeralo počas leta s konkrétnymi prípadmi? ,,U dospelých sa najčastejšie vyskytovali kolapsy vplyvom tepla, náhle cievne mozgové prípady. Početnú skupinu tvorili úrazy po pádoch u starých ľudí a úrazy pri športe v Tatrách. Detských pacientov charakterizovali najmä zlomeniny a otrasy mozgu po úrazoch,“ sumarizuje primár urgentného príjmu Nemocnice Poprad MUDr. Jozef Chlebec.  O tom, čo všetko musia lekári riešiť,  svedčí aj prípad pacienta, ktorý sa od júna dvakrát pokúsil o samovraždu. V prvom prípade si spôsobil ťažké bodné rany v oblasti brucha a na hrudníku, druhýkrát sa pokúsil vziať si život skokom z druhého poschodia. V starostlivosti lekárov sa teda ocitol znovu, tentokrát s mnohopočetnými zlomeninami. Pre lekárov je to o to náročnejšie, keďže oni životy zachraňujú, hoci  niektorí pacienti sa snažia si svoj život vziať.

Urgentný príjem popradskej nemocnice je miesto, kde sa doslova každú minútu niečo deje, treba riešiť od bezprostredných, životohrozujúcich stavov až po tých pacientov, ktorí si urgent mýlia a doslova ho zneužívajú kvôli banálnym problémom.  Zdržujú tak ostatných pacientov a predovšetkým zbytočne zaťažujú lekárov urgentného príjmu. ,,Ide hlavne o sociálne slabšie skupiny, ktoré takto riešia svoje aj bežné problémy, ďalej sú to ľudia pod vplyvom alkoholu, ktorí sú neraz agresívni a slovne útočia na našich kolegov,“ priznáva primár v mene celého tímu, ktorý dennodenne tvorí cca 10 – 14 zdravotníkov.