Voľné pracovné miesta

Lekár – špecialista – CHIRURG

Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo,
špecializácia v odbore chirurgia
Náplň práce: vykonávanie diagnostickej a liečebno-preventívnej činnosti lekára
Iné výhody: DDS, možnosť ubytovania, 5 dní dovolenky nad rámec ZP
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný životopis, overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
Osobnostné predpoklady: samostatnosť, empatia, komunikatívnosť, vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní
Druh pracovného pomeru: hlavný
Mzdové podmienky: – základná zložka mzdy od 3260,00 € do 4238,00 € (v zmysle zákona č.578/2004 Z. z), ktorá je upravovaná podľa rokov odbornej praxe
– náborový príspevok od 2500,00€ pri úväzku 1,0 
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Kontakt: Kontaktná osoba:

PhDr. Beáta Ružbacká, MPH 
vedúca odd. riadenia ľudských zdrojov
Nemocnica Poprad, a.s.
Banícka 803/28
058 45 Poprad
tel.: 052/7125 589 , mail: beata.ruzbacka@nemocnicapp.sk

Na základe zaslaných životopisov a žiadostí o prijatie do zamestnania budú vybraní uchádzači kontaktovaní za účelom osobného pohovoru.