Oddelenie nukleárnej medicíny

Personál

Lekár poverený vedením:
 
MUDr. Jaroslav Weissensteiner, PhD.
V rokoch 1997 – 2003 absolvoval vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od 07.2003 pracoval v Nemocnici Poprad a.s. ako sekundárny lekár na Ortopedickom odd., od 06.2005 pracuje na ODIR a NM na odd. nukleárnej medicíny, Nemocnica Poprad, a.s. ako sekundárny lekár, od mája roku 2010 ako lekár s nadstavbovou atestáciou v odbore nukleárna medicína. Od 1.7.2011 poverený vedením oddelenia.

Chemik:
 
Ing. Zuzana Kolesárová
 

Lekári:
 
MUDr. Miroslav Leško
V rokoch 2000-2006 absolvoval vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity PJŠ v Košiciach. Od 07.2006 pracuje na ODIR a NM na odd. a odd. nukleárnej medicíny Nemocnica Poprad, a.s. ako sekundárny lekár. V decembri 2012 vykonal špecializačnú skúšku v odbore nukleárna medicína.