Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Personál

Poverený vedením oddelenia:
MUDr. Marián Raučina
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Atestácie: kvalifikačná atestácia I. stupňa v odbore  gynekológia – pôrodníctvo, euroatestáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Zástupca primára:
MUDr. Marek Karniš
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Špecializačná skúška: odbor gynekológia a pôrodníctvo s platnosťou v EÚ

Sestra poverená vedením:
Mgr. Daniela Fiamčiková
Vzdelanie: UK Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
Špecializácia: gynekológia a pôrodníctvo
Lekári:
MUDr. Jozef Adam
MUDr. Pavol Babej
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice
Príprava:
MUDr. Henrieta Bileková
MUDr. Alena Böhmerová
MUDr. Adam Fathi
MUDr. Simona Gáborčíková
MUDr. Denisa Chovancová
MUDr. Martina Kasardová
MUDr. Tomáš Kramár
MUDr. Eva Bujdová Luptáková
Vzdelanie: LF UP v Olomouci, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializačná skúška: odbor gynekológia a pôrodníctvo s platnosťou v EÚ
Iné aktivity: kurzy a workshopy v ultrazvukovej prenatálnej diagnostike, laparoskopickej operatíve
Zahraničná stáž: Stáž v Ústave pro péči o matku a dítě, Praha 4 – Podolí.
MUDr. Viera Majerská
MUDr. Zuzana Martinková
Vzdelanie: JLF UK v Martine, postgraduálne štúdium na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení.
Špecializačná skúška: odbor gynekológia a pôrodníctvo s platnosťou v EÚ
MUDr. Dominika Repková
MUDr. Ivan Stefaniuk
MUDr. Michal Zentko
Vzdelanie: LF UPJŠ Košice.
Špecializačná skúška: odbor gynekológia a pôrodníctvo s platnosťou v EÚ.