Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie

Denný režim

 

05:30 – 6:00 budenie pacientok, ošetrovateľská vizita, ranná toaleta
06:00 – 07:00 odber biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie
07:15 – 07:45 ranná  vizita izbovým lekárom a pôrodnou asistentkou
07:30 – 08:15 raňajky
07:30 – 09:30 detská vizita pediatrom a detskou sestrou u novorodencov
07:45 – 08:30 veľká vizita (pondelok, streda, piatok)
08:30 – 12:00 podávanie liekov, aplikácia injekcií, aplikácia infúznej liečby, konziliárne vyšetrenia, USG vyšetrenia, CTG záznamy, prepúšťanie pacientok do domácej starostlivosti, absolvovanie skríningových vyšetrení u novorodencov
11:30 – 12:15 obed, podávanie liekov
12:30 – 18:00 dodržiavanie liečebného poriadku, vizita izbovým lekárom podľa individuálneho stavu pacientky
16:00 – 17:00 ošetrovateľská vizita
16:30 – 17:15 večera, podávanie liekov
19:00 – 20:00 ošetrovateľská vizita
21:00 – 06:00 nočný kľud

Pacientky nesmú opustiť oddelenie bez súhlasu a vedomia lekára a pôrodnej asistentky.
V čase od 21:00 do 22:00 hod., kedy je nočný pokoj na izbách, pozeranie televízie je len s odsúhlasením ostatných pacientok na oddelení.

Šestonedelie

Samotná starostlivosť o ženu v šestonedelí spočíva v starostlivosti o vyprázdňovanie (močenie, stolica), zavinovanie maternice a odchod očistiek, o hygienickú starostlivosť rodidiel – operačnej rany, meranie telesnej teploty, starostlivosť o výživu, v edukácii ženy o dojčení a technike dojčenia a starostlivosti o prsníky.
Po pôrode 24 hodín sa o novorodenca intenzívne stará detská sestra, prikladá dieťa k prsníku matke.
Súčasťou denného poriadku je aj detská vizita na izbách – každý deň od 7:15 hod.
Informácie pre mamičky ohľadom skríningov a vyšetrení novorodencov počas pobytu na oddelení:

  • ukončený druhý deň – očný + ušný skríning, ortopedické konzílium,
  • ukončený tretí deň – USG obličiek, CNS, srdca,
  • štvrtý deň – odber z pätičky – Fenylketonúria

Novorodenec sa nevynáša s postieľky, ukázať ho môžete cez uzatvorené dvere – cez sklo.