Pediatrická ambulancia gastroenterologická, hepatologická a výživy

Odborný garant:
 
MUDr. Janka Globinovská janka.globinovska@nemocnicapp.sk
tel.: 052/7125 421
Sestra:  
Regína Drozdyová regina.drozdyova@nemocnicapp.sk

Kde nás nájdete?

Detská poliklinika, prízemie, stredný vchod

Ordinačné hodiny:
Deň 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
                                   
Pondelok            
Utorok          
Streda          
Štvrtok            
Piatok          

 

  odbery + USG
  gastrofibroskopie
  prvé vyšetrenia, kontroly
  kontroly
  obedňajšia prestávka

Čo vyšetrujeme ?

Ultrasonografické vyšetrenie brušných orgánov
Ultrasonografické vyšetrenie GER ( gastroezofágový reflux)
Vyšetrenie 24 hodinovej impedančnej pH metrie
Gastrofibroskopické vyšetrenie
Biopsia tenkého čreva
Vyšetrenie chloridov v pote

 

Príprava

  • pred USG vyšetrením: nalačno, pred vyšetrením GER nalačno + priniesť so sebou doporučenú tekutinu
  • pred gastrofibroskopickým vyšetrením: nalačno

Ako sa na vyšetrenie objednáva ?

Telefonicky (052/7125 421), prípadne mailom, vždy v popoludňajších hodinách.
Objednať svoje dieťa môžte aj online cez objednávací systém (!pozor, prečítajte si pokyny!).

Vyšetrujú sa len objednaní pacienti.

Pri prvom vyšetrení je potrebný výmenný lístok od svojho lekára pre deti a dorast (dátum vyšetrenia nesmie  byť totožný s dňom nášho vyšetrenia) a taktiež výsledky robených laboratórnych  vyšetrení (nie staršie ako 6 mesiacov).

Výsledky nepodávame  telefonicky .