Pediatrická ambulancia gastroenterologická, hepatologická a výživy

Odborný garant:
 
MUDr. Janka Globinovská janka.globinovska@nemocnicapp.sk
tel.: 052/7125 421
Sestra:  
Regína Drozdyová regina.drozdyova@nemocnicapp.sk

Kde nás nájdete?

Detská poliklinika, prízemie, stredný vchod

Ordinačné hodiny:
Deň 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
                                   
Pondelok            
Utorok          
Streda          
Štvrtok            
Piatok          

 

  odbery + USG
  gastrofibroskopie
  prvé vyšetrenia, kontroly
  kontroly
  obedňajšia prestávka

Čo vyšetrujeme ?

Ultrasonografické vyšetrenie brušných orgánov
Ultrasonografické vyšetrenie GER ( gastroezofágový reflux)
Vyšetrenie 24 hodinovej impedančnej pH metrie
Gastrofibroskopické vyšetrenie
Biopsia tenkého čreva
Vyšetrenie chloridov v pote

 

Príprava

  • pred USG vyšetrením: nalačno, pred vyšetrením GER nalačno + priniesť so sebou doporučenú tekutinu
  • pred gastrofibroskopickým vyšetrením: nalačno

Ako sa na vyšetrenie objednáva ?

Telefonicky (052/7125 421), prípadne mailom, vždy v popoludňajších hodinách. Vyšetrujú sa len objednaní pacienti.

Pri prvom vyšetrení je potrebný výmenný lístok od svojho lekára pre deti a dorast (dátum vyšetrenia nesmie  byť totožný s dňom nášho vyšetrenia) a taktiež výsledky robených laboratórnych  vyšetrení (nie staršie ako 6 mesiacov).

Výsledky nepodávame  telefonicky .