Východoslovenský chirurgický seminár

Slovenská lekárska spoločnosť, Spolok spišských lekárov v Poprade, Slovenská lekárska komora,

Mesto Poprad,

Nemocnica Poprad, a.s.


Vás pozývajú na

Východoslovenský chirurgický seminár

v Poprade

15. apríla 2010

Tatra Hotel, Karpatská 3273/7, Poprad

Program:

9:30 – 10:00 Prezentácia
10:00 – 11:00 Porada prednostov a primárov
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:00 Odborný program
13:00 Obed

Odborný program

  • Orolín, Vnenčák
Prehľad práce vykonanej na Chirurgickom oddelení v Poprade za rok 2009
  • Orolín, Vongrey, Laincz, Kučera
Perforácia duodéna po ERCP
  • Levkanič
Malígne melanómy v našom materiáli
  • Šimo
Periproktálne zápaly
  • Vongrey, Orolín
PEG a jej komplikácie
  • Vongrey, Orolín
Implantabilné podkožné porty